juhatus

MTÜ Aespa Kodu juhatuse liikmed on Alina Rump, Ragne Kõuts, Lauri Alviste. Juhatus valiti tagasi järgmiseks kolmeaastaseks perioodiks MTÜ liikmete elektroonilise hääletuse tulemusena 12.08.2014. Juhatuse volitused lõpevad 12.08.2017.

Ühingu revident on Eva Lillemaa.